top of page

Digital Dance

more

דיגיטל דאנס היא תוצר של מחקר מתמשך שבוחן את המעבר בין הסטודיו למסך.

יחודיות השיטה שורשה בשימוש בצילום והעריכה בכדי ליצור חדש מתוך התנועה והתיאטרון המצולם.

 

הצילום לא משמש כתיעוד לעבודה אומנותית בימתית, הצילום והעריכה הם מרכיב ביצירת 

התוצר החדש. כלים אלו מאפשרים כראוגרפיה ללא מגבלות זמן ומרחב, הגוף האנושי מרחיב את יכולת הביטוי שלו, תנועתו והבעתו הרגשית הם מרכז היצירה כמו גם כלי היצירה.

bottom of page