גלרית עבודות

מתגלגלות
06:03
Yael
02:15
raw studio seed
01:07
revolution in evolution
00:43
talking about
00:47
ready red
00:15
pinki dotted
00:30
this is me
00:22
fly
00:56
הפחד מדיקטטורה
00:13
the door
01:51
time
02:22
sea
00:49
ורודה
00:43
motion
00:35
in the studio alone
02:43
falling
00:38
pasim
00:20