העבודות המוצגות נוצרו כעבודות בודדות 
הן מתארות הלך אומנותי תקופתי בו חקרתי אלמנטים שעוררו בי השראה.

מצאתי לנכון לאגד אותן תחת קבוצות וכותרות שמשייכות אותן לבחירות אומנותיות בעלות שפה דומה.

המוזיקה מקורית ונוצרה עבור העבודות על ידי ראם הראובני.

עבודות

new

 

סדרה #1

Talking about

 

סדרה #2

Fraiming

 

סדרה #3

A Long Short

סדרה #4

Passim

 

סדרה #5

AFA